DeskNET Σύγχρονο Φοιτητικό Φροντιστήριο

Πολιτική Απορρήτου

H “DESKNET” έχει συμμορφωθεί απόλυτα, νομικά και μηχανογραφικά, με τις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, υπό ορισμένες σύννομες προϋποθέσεις και σας εγγυάται ότι τα διαφυλάττει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας μαζί της, αλλά και μετά από αυτήν.

Προς τον σκοπό αυτόν η «DESKNET» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, καθώς και κάθε μέτρο προστασίας, σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων αυτών, εξαιτίας φυσικού ή/και ηλεκτρονικού κινδύνου.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα; «Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, φαξ, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ κ.ά..

Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων; Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Πότε συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα; Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας απευθείας, δια της φυσικής σας παρουσίας στην εταιρία μας, τηλεφωνικά ή κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Α1) Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας καθώς και η φόρμα κοστολόγησης, στην οποία μπορείτε να παρέχετε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κείμενο που επιθυμείτε να μεταφράσουμε για εσάς. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αποστέλλονται μόνο με e–mail και αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας καθώς και την κοστολόγηση της μετάφρασης που μας ζητάτε να αναλάβουμε.

Α2) Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φόρμα “ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ”, στην οποία καταχωρείτε το όνομά σας, το e-mail και το μήνυμά σας, ώστε στη συνέχεια να σας απαντήσουμε άμεσα μέσο της ίδιας φόρμας (αλληλεπίδραση μηνυμάτων – chat). Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αλλά αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας για το θέμα που ενδιαφέρεστε.

Α3) Φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), όπου απλά καταχωρείτε το e-mail σας και με την συγκατάθεση σας, θα σας αποστέλλουμε όταν έχουμε κάποιες προσφορές σχετικά με τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

5) Προς δική σας διευκόλυνση, για ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία με την εταιρία μας, μπορείτε να μας καλέσετε μέσω Skype (xapipisd), για όλους τους ανωτέρω αναγραφόμενους σκοπούς επικοινωνίας. Ο προσωπικός σας λογαριασμός θα παραμείνει απόρρητος από εμάς.

Β. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως συναινέσει και λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Γ. Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, πληροφορώντας μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Για όλα τα παραπάνω, μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό αίτημά σας, μέσω ταχυδρομείου στη δ/νση της εταιρίας μας (Ίωνος Δραγούμη 43, 5ος Όροφος, Θεσσαλονίκη), να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310-520939 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@desknet.gr. Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Η DESKNET τηρεί την επιβαλλόμενη από τον ΓΚΠΔ πολιτική απορρήτου και εχεμύθειας, καθώς εγγυάται την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο των απαραίτητων συνεργατών της (υπαλληλικό προσωπικό, συνεργάτες, καθηγητές, λογιστής κλπ.), οι οποίοι ομοίως υποχρεούνται και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρό απόρρητο και εχεμύθεια σχετικά με όλα τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπόψη τους, λαμβάνουν γνώση ή/και τα συλλέγουν-επεξεργάζονται στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και έργου.

Η εταιρία παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνισή σας, την οποία μπορείτε να μας την επικοινωνήσετε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@desknet.gr.